Doel van reinheidseisen GRADE-2

Doel van reinheidseisen GRADE-2 Cleanliness Nefratech EDM-Center

Het doel van reinheidseisen GRADE-2 (ook GRADE-2 Cleanliness genoemd), is om een schoon product te vervaardigen dat voldoet aan de hoogste kwaliteitstandaard van de opdrachtgever.  Het doel van deze eisen is: onderdelen reinigen zodat deze voldoen aan GRADE-2 reinheidseisen voor vacuümtoepassing. GRADE-2 cleanliness is een materie waar veel bedrijven mee bezig zijn. Er zijn talloze eisen […]

Wat zijn vervuilende delen bij reinheidseisen?

Voordelen van draadvonken, draadvonktechniek, Nefratech EDM-Center

Wat zijn vervuilende delen bij reinheidseisen? Vervuilende delen zijn ongewenste materialen of stofdeeltjes in en op het oppervlak van een product. Bijvoorbeeld: organische stofdelen zoals vet, vingerafdrukken en koelvloeistof (water). Of deeltjes van menselijke huid en stof. Daarnaast bestaat er ook vervuiling door metaaldeeltjes. Deze metaaldeeltjes zijn zeer lastig te verwijderen en kritische onderdelen zullen […]

GRADE-2 Cleanliness: wat betekent dat?

Doel van reinheidseisen GRADE-2 Cleanliness Nefratech EDM-Center

GRADE-2 Cleanliness is bepaalde een graad van reinheid. Er zijn verschillende soorten ‘graden’ bij reinheidseisen. De GRADE-2 is er één van. De reinheidseisen zijn een gespecificeerde norm die geldt voor die delen die geproduceerd of verpakt dienen te worden in een vacuüm. Bij producten met GRADE-2 reinheidseisen is een lage ontgassing wenselijk en het product mag […]